Privacyverklaring-oud

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring regelmatig te controleren.

        

01. Stichting Houtclub Ede

Je leest op dit moment de privacyverklaring van Stichting De Houtclub uit Ede .

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door de Houtclub Ede verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Heb je vragen neem contact met ons op.

Stichting Houtclub Ede KVK  57553904  Goorsteeg 90  6718TB Ede

02. Doel Gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoons-gegevens verzameld door Houtclub . Deze worden hieronder toegelicht.

01. Het versturen van nieuwsbrieven

De Houtclub Ede stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn niet commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van de Houtclub Ede. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden omje aan te melden.

02. Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Houtclub Ede via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

03. Analytics
De website van Houtclub Ede  verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit kan gebeuren met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en leveranciers.

03. De Ontvangers
De gegevens die Houtclub ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

0.1 Trans.ip
Onze hosting is via Trans-ip

02. IXL Hosting B.V. Galvanistraat 117 6716AE Ede Nederland is onze reseller

 

04 Opslag periode
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door de Houtclub Ede , maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

01. Het versturen van nieuwsbrieven
Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar het adres link boven aan deze website.

02. Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met de Houtclub Ede via mail, dan worden die gegevensdie jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

03. Analytics.
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijdbewaard binnen Google Analytics

04. Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij De Houtclub Ede opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient De Houtclub Ede al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

05. Beveiliging
Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door de Houtclub Ede of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via boven-staande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar de Houtclub Ede. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.
De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoorden/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.
Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van de Houtclub Ede prive is. Je herkent dezebeveiliging aan het groene slotje voor de url.

06 Jouw Rechten

01. Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij de Houtclub Ede vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met de Houtclub Ede. Je krijgt dan /een overzicht van jouw gegevens.

02. Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door de Houtclub Ede. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

03. Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij de Houtclub Ede vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

04. Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat de Houtclub Ede niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via de site van Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt ze uiteraard ook bellen voor meer hulp.

05. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat de Houtclub Ede jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via ons contactgegevens onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt.
Het streven is om binnen een vier werkdagen te reageren.

07. Plichten

De Houtclub Ede verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een NIET commercieel belang.  Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan de Houtclub Ede de betreffende dienst niet aanbieden.Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt
gedeeld met de Houtclub Ede met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen(voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

De Houtclub Ede behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer De Houtclub Ede  dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van De Houtclub Ede te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens via contact 

Versie 1.2 24-07-2021