Exploitatieoverzicht 2016

 Begroting RealisatieBegroting
201620162017
Baten
Bijdrage deelnemers420046969000
Verkoop hout deelnemers400513.95300
Projecten1600961.441000
Verkoop oude machines00
Rente Bank12064.47100
Subsidie160001600016000
Derden /Participanten6001340200
Sponsoring/GIFTEN/ Fondsen52003483.56400
Participanten02000
Credit nota's / Muziek faciliteiten701.271200
Verkoop mat. Gem / Intering eigen vermogen720800
kruisposten11505.33
Totale Baten2812039986.0231000
Lasten
Aanschaf nieuwe machines en gereedschappen.50003774.873000
Onderhoud machines en gereedschappen450259.882000
Uitgaven klein materiaal2501366.29200
Verzekeringspremie1000478.461500
Bestuurskosten/vergaderingen/KvK15015.58500
Administratie150731.45500
Kosten bank300254.81200
Voorzieningen ,s Heeren Loo/huur Bospoort1000010000.0810000
Attenties250412.5300
Reiskosten dagdeelleider/vervoerskosten150140200
Kosten koffie & thee750228.471500
Kamer van koophandel/voorschot GWS580058086500
Aanschaf hout5001606.81800
Opleiding1500200
Persoonlijke beschermingsmiddelen500100
Publiciteitsacties8000500
Uitgaven Projecten1200231700
Schoonmaakmiddelen15013.88300
Onvoorzien kosten inrichting750
kruisposten11505.33
Zaterdagopenstelling01200
Onvoorzien/Laptop270642.65800
Totale lasten37470.06
Resultaat02515.960
Totale Lasten2812039986.0231000