Jaarverslag 2016

De Jaarvergadering vond op 21 februari 2017 plaats onder grote belangstelling. Er werd zeer positief gereageerd op de huidige locatie en het gevoerde beleid. Ondanks enkele opzeggingen en een sterfgeval is er een enorme toename van deelnemers. Momenteel zijn er 150 deelnemers. Ook zijn er nog deelnemers in de muziekbouw.

Download jaarverslag 2016 in pdf

Exploitatieoverzicht 2016

 Begroting RealisatieBegroting
201620162017
Baten
Bijdrage deelnemers420046969000
Verkoop hout deelnemers400513.95300
Projecten1600961.441000
Verkoop oude machines00
Rente Bank12064.47100
Subsidie160001600016000
Derden /Participanten6001340200
Sponsoring/GIFTEN/ Fondsen52003483.56400
Participanten02000
Credit nota's / Muziek faciliteiten701.271200
Verkoop mat. Gem / Intering eigen vermogen720800
kruisposten11505.33
Totale Baten2812039986.0231000
Lasten
Aanschaf nieuwe machines en gereedschappen.50003774.873000
Onderhoud machines en gereedschappen450259.882000
Uitgaven klein materiaal2501366.29200
Verzekeringspremie1000478.461500
Bestuurskosten/vergaderingen/KvK15015.58500
Administratie150731.45500
Kosten bank300254.81200
Voorzieningen ,s Heeren Loo/huur Bospoort1000010000.0810000
Attenties250412.5300
Reiskosten dagdeelleider/vervoerskosten150140200
Kosten koffie & thee750228.471500
Kamer van koophandel/voorschot GWS580058086500
Aanschaf hout5001606.81800
Opleiding1500200
Persoonlijke beschermingsmiddelen500100
Publiciteitsacties8000500
Uitgaven Projecten1200231700
Schoonmaakmiddelen15013.88300
Onvoorzien kosten inrichting750
kruisposten11505.33
Zaterdagopenstelling01200
Onvoorzien/Laptop270642.65800
Totale lasten37470.06
Resultaat02515.960
Totale Lasten2812039986.0231000