Contact

Bestuursleden

  • Voorzitter Mevr. M.Christiaans 06 11 95 36 02
  • Secretarisfunctie Vacant
  • Penningmeester B. van Zoest
  • 2e secretaris en
  • 2e penningmeester P. Niemantsverdriet

Stichtingsgegevens

  • NL63 RABO 0137597398
  • Fiscaalnummer 8526.29.837
  • KvK no 57553904