Onze cijfers 
Eindbalans 2021
Explotatierekening 2021
Jaarverslag 2021
Exploitatierekening 2020
jaarverslag_2020
Begroting_2020
Finacieel jaarverslag 2020
Exploitatie 2020
Begroting 2019 (1)
publicatieplicht anbi
algemeen
jaarverslag 2018

Stichting Houtclub Ede is een stichting, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Nederland. Sinds 29-01-01-2015 heeft Stichting Houtclub Ede de ANBI-status. Onze stichting is dus erkent door de belastingdienst als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit is onder het RSIN nummer 852629837.

Onze donateurs mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Daarnaast betekent dit dat wij geen erfbelasting of schenkbelasting betalen voor schenkingen en erfenissen die wij gebruiken voor onze doelstelling.

Wil je onze registratie bij de Belastingdienst inzien? Klik daardoor op de onderstaande link om naar de site de te gaan van de Belastingdienst.
Vul dan bij Instelling ‘Houtclub Ede’ in en bij vestigingplaats ‘Ede’.

Belastingdienst.nl – Programma ANBI opzoeken →
https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/

ANBI Think Volunteer

Donaties: Dit kun je doen als vriend van de houtclub of een vrijwillige bijdrage doen.