Jaarverslag 2016

De Jaarvergadering vond op 21 februari 2017 plaats onder grote belangstelling. Er werd zeer positief gereageerd op de huidige locatie en het gevoerde beleid. Ondanks enkele opzeggingen en een sterfgeval is er een enorme toename van deelnemers. Momenteel zijn er 150 deelnemers. Ook zijn er nog deelnemers in de muziekbouw. BestuurlijkDe heer Ton Stuiver trad af als voorzitter van Stichting ...