Exploitatieoverzicht 2016

 Begroting RealisatieBegroting 201620162017 Baten Bijdrage deelnemers420046969000 Verkoop hout deelnemers400513.95300 Projecten1600961.441000 Verkoop oude machines00 Rente Bank12064.47100 Subsidie160001600016000 Derden /Participanten6001340200 Sponsoring/GIFTEN/ Fondsen52003483.56400 Participanten02000 Credit nota's / Muziek faciliteiten701.271200 Verkoop mat. Gem / Intering eigen vermogen720800 kruisposten11505.33 Totale Baten2812039986.0231000 Lasten Aanschaf nieuwe machines en gereedschappen.50003774.873000 Onderhoud machines en gereedschappen450259.882000 Uitgaven klein materiaal2501366.29200 Verzekeringspremie1000478.461500 Bestuurskosten/vergaderingen/KvK15015.58500 Administratie150731.45500 Kosten bank300254.81200 Voorzieningen ,s Heeren Loo/huur Bospoort1000010000.0810000 Attenties250412.5300 ...